۱:لطفا نام خود را وارد کنید(  با همین نام باید برداشت کنید پس لطفا نام صحیح را وارد کنید)

۲:نام خانوادگی خود را وارد کنید.( با همین نام باید برداشت کنید پس لطفا نام صحیح را وارد کنید)

 ۳: لطفا ایمیل صحیح خود را که نام کاربری شما هم خواهد بود وارد کنید.

۴:لطفا شماره موبایل صحیح خود را بدون قرار دادن کد +۹۸ در ابتدای ان وارد کنید.

۵:این قسمت واحد پول حساب شما می باشد.

 ۶: رمز عبور خود را وارد کنید.

۷: رمز عبور خود را مجددا  وارد کنید.
 
۸: کدی را که در تصویر مشاهده میکنید وارد کنید.