مقدمه

- مجموعه قوانین ثبت پیش‌ بینی، نحوه استفاده از سایت را تنظیم و مشخص می‌ کند. در هنگام ثبت پیش‌ بینی با سایت، کاربر تایید و موافقت می‌ کند که قوانین را خوانده، متوجه شده و به آن‌ ها پایبند است. 
- هرگونه اختلاف نظر با نحوه استفاده از سایت باید به پشتیبانی زنده آدرس ایمیل [email protected] مراجعه شود. 
- سایت اختیار ایجاد هرگونه تغییر، ایجاد محدودیت ثبت پیش ‌بینی و ایجاد محدودیت در پرداخت را خواهد داشت و در صورتی که هرگونه تغییری در حساب کاربری خود مشاهده نمودید، می‌ توانید از طریق پشتیبانی زنده مورد را جویا باشید. 
- سایت این اختیار را دارد که در هر زمانی قوانین ثبت پیش‌ بینی را بروزرسانی، اصلاح یا ویرایش و حتی تکمیل کند.