با هر شارژ ریالی بالای صد هزار تومان، بازی رایگان دریافت کنید و شانس خود را برای برنده شدن، تا سقف پنج هزار برابر مبلغ اسپین امتحان کنید

به مناسبت شروع لیگ های اروپا بونوس جوکر به انتخاب شما عزیزان (با توجه به نظر سنجی انجام شده اخیر در سایت) در نظر گرفته شده است.

*این فری اسپین کاملا رایگان بوده و برد حاصل از آن مستقیم به موجودی حساب کاربری شما واریز می شود.جدول محاسبه بونوس ها به ازای هر شارژ

از (تومان) تا (تومان) درصد تعداد مبلغ کل
100,000 199,999 5 10 5,000
200,000 299,999 5 10 10,000
300,000 399,999 5 10 15,000
400,000 499,999 5 10 20,000
500,000 599,999 7.5 10 40,000
600,000 699,999 7.5 10 45,000
700,000 799,999 7.5 10 55,000
800,000 899,999 7.5 10 60,000
900,000 999,999 7.5 10 70,000
1,000,000 1,999,999 10 10 100,000
2,000,000 2,999,999 10 10 200,000
3,000,000 3,999,999 10 10 300,000
4,000,000 4,999,999 10 10 400,000
5,000,000 5,999,999 12.5 10 650,000
6,000,000 6,999,999 12.5 10 750,000
7,000,000 7,999,999 12.5 10 900,000
8,000,000 8,999,999 12.5 20 1,000,000
9,000,000 9,999,999 12.5 20 1,200,000
10,000,000 11,999,999 15 20 1,500,000
12,000,000 13,999,999 15 20 1,800,000
14,000,000 15,999,999 15 20 2,000,000
16,000,000 17,999,999 15 25 2,500,000
18,000,000 19,999,999 15 25 2,750,000
20,000,000 21,999,999 17.5 25 3,500,000
22,000,000 23,999,999 17.5 25 4,000,000
24,000,000 25,999,999 17.5 25 4,250,000
26,000,000 27,999,999 17.5 25 4,500,000
28,000,000 29,999,999 17.5 25 4,750,000
30,000,000 34,999,999 20 30 6,000,000
35,000,000 39,999,999 20 30 7,200,000
40,000,000 44,999,999 20 30 8,400,000
45,000,000 50,000,000 20 30 9,000,000